Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

TÜRKÍYE'DEN

AÍLE FERTLERÍNÍN GETÍRÍLEBÍLMESÍ ÍÇÍN

GEREKLÍ OLAN ŞARTLAR, EVRAK VE

ÍŞLEMLER !

SADECE ÍŞÇÍ EŞLERÍ ÍÇÍNŞartlar :

* Eşlerin resmi nikahlı olmaları (sadece imam nikahı geçersizdir)

* Her iki eşinde 18 yaşını geçmiş olmaları

* Davet eden eş'in Almanya'da en az 10 senedir oturuyor olması

* Davet eden eşin yerleşim hakkının veya dengi bir oturma müsadesinin olması

* Davet eden eş ve davet edilen eş hakkında Alman makamlarınca hudut dışarı   
     edilme kararının bulunmaması

* Davet eden eşin ailesini geçindirecek bir gelirinin olması (Sosyal Yardım ve benzeri
    devlet yardımları kabul edilmemektedir)

* Ailenin barınabilecegi büyüklük ve koşulda bir konutun olması

* Basit düzeyde (Start-1 düzeyinde) almanca bilmekGerekli olan evraklar :

** Oturulan evin, kira kontratı, kira kontratı yoksa, evsahibinden alınacak, evin
      durumunu bildiren imzalı bir belge veya ev kendisininse tapu kopyası.

** Íşyerinden alınacak son üç aylık kazanç belgesi ve bir çalışma belgesi.
      (Verdienstbescheinigung, Arbeitsbescheinigung)

** Evlenme cüzdanı, Evlenme Nüfus Kayıt Örneği
      (Türkiyeden nüfus idaresinden alınacak B-Formülü)

** Gelecek olan eşin üç adet biyometrik fotoğrafı

** Gelecek olan eşin Türkiye'den savcılıktan alınacak sicil temiz kağıdı

** Gelecek olan eşin Türkiye'den Nüfus Idaresinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği

** En az bir yıl geçerli pasaport

** Nüfus idaresinden alinacak, tüm aileyi içeren birer nüfus kayıt örneği
      (Her iki eş için)

** Almanya'da yaşayan eşin oturma müsadesinin ve pasaportunun kopyası.

** Daha önce başka evlenme ve boşanma varsa, eski dahi olsa, evlenme cüzdanları ile
      boşanma kararı kopyası.

** Basit düzeyde (!) almanca bilindiğine dair belge
       Genelde Start-1 denilen düzeyde almanca.
Íşlem şekli:

Bütün bu evraklardan istenildiği zaman bağlı bulunulan yabancılar dairesine verilmek üzere birer fotokopi burada saklanır. Orijinalleri ve yine birer adet fotokopi Türkiye’ye gönderilir. Türkiye’deki eşin ikamet ettiği kente en yakın Alman Konsolosluğuna bu orijinal belgelerle gidilerek ‚Aile Birleşimi Vizesi’ talebinde bulunulur.


Dikkat:

Sakın Turist Vizesi talebinde bulunulmasın. Turist vizeleri süreleri bittikten sonra Almanya’da uzatılmamaktadır. Başvurulacak vizenin ismi ‚Aile Birleşimi“ vizesidir. (Familienzusammenführung)


Açıklama:

Bazı yabancılar dairelerinde ve konsolosluklarda yasaya ait yönetmelik uygulanırken veya kişinin özel durumuna yönelik durum gözönüne alınırken, yukarıda belirtilen şartlara ve gereken evraklara ek başka evraklarda istenebilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar sadece geneli içermektedir.