Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Zuwanderungsgesetz – Deutsch
Gilt ab 01.01.2005
Alman Göçmenlik Yasası – Almanca
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli hali

Einbürgerungsrecht – Deutsch

Alman Vatandaşlık Yasası - Türkçe


Yeni Göçmenlik Yasası
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Bu kısımda yasaya ilişkin sıkça sorulan bazı sorulara cevap bulacaksınız.

Uyarı:

Göçmenlik Yasası ve bu yasaya bağlı diğer göndermeler ile yönetmelikler, ayrıca bu yasaya bağlı diğer göndermeler ile yönetmelikler, ayrıca Federal Almanya İçişleri Bakanlığının kendi açıklamaları bu sorulara verilen cevaplara öz olarak alınmıştır. Bütün dikkatimize rağmen gözden kaçan istenmeyen hatalardan sorumluluk üstlenilmez. Ayrıca sorulara genel anlamda cevaplar verilmiştir, kişiye göre değişen koşullar soru cevaplarını kişiye özel etkileyebilir. Bu nedenle, kendi durumunuza uyarlamaya kalkarak, kendiniz yorum yapmayınız. Her yasada olduğu gibi burada da cümle aralarında kullanılan terminoloji, sonucu etkiler. Bu nedenle, eğer anlamakta zorluk çeker ve kendi durumunuza uyarlamakta çelişkiye düşecek olursanız, karar vermeden önce mutlaka konunun uzmanı ile görüşün. Konuyu bildiğini sadece iddia eden, yetkisiz ve aslen anlamayan kişilerin sözlerine aldanmayın. Federal Almanya İçişleri Bakanlığının kendi açıklamalarına göre ki, bizim 1000 sayfayı aşan Göçmenlik Yasası ve bu yasaya bağlı diğer göndermeler ile yönetmelikler’den incelerken edindiğimiz bilgi aynen böyledir, konu çok karışıktır ve mutlak uzmanlık istiyor. Sadece Almancayı bilmek yetmiyor.


Konu: İkamet Yasasına Genel Bakış

Ocak 2005 tarihinden itibaren kaç çeşit oturma müsadesi vardır?

Daha önceki yasada olan beş tür (Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis, befristete und unbefristete Aufenthaltserlaubnis ve Aufenthaltsberechtigung) Oturma Müsadesinin aksine, yeni yasada sadece iki çeşit oturma müsadesi vardır. Bunlar bittikçe uzatılması gereken „süreli oturma müsadesi“ ile „yerleşim hakkı“dır.

2005 senesinin başında yasa değiştiği için yabancılar dairesine gitmek zorundamıyım?

Hayır, Yabancılar Dairesinde bir işiniz yok ve daha önceden randevu yapmadıysanız, sırf yasa değiştiği için gitmek zorunda değilsiniz.

Süreli Oturma Müsadem biterken neye dikkat etmem gerekir?

Mutlak kaydıyla ve acilen uyararak diyoruz ki, süresi bitmekte olan Oturma Müsadeniz daha bitmeden, en geç son bir hafta içerisinde hiç vakit geçirmeden Yabancılar dairesine giderek, ya Yeni Oturma Müsadesini yeniden uzatmak üzere, ya da ön koşullar yerine geldiyse Yerleşim Hakkı’na başvurun. Eski müsade süresini doldurmadan önce, yenisine başvurulması halinde, yeni müsade henüz verilmemişte olsa, daha önceki müsade ve üzerindeki ikamet ve çalışmayla ilgili tüm hükümler geçerliliğini korur. Eski Oturma Müsadesinin bittiği tarihten sonra yapılan yeni müracaatların arkasından vahim hukuki sonuçlar doğabilir. Eski Oturma Müsadesinin bittiği tarihten sonraki süre içerisinde Almanya topraklarında resmi ikametiniz yok demektir. Bu unutkanlık Almanya toprakları üzerinde daha önce aldığınız çalışma ve oturma müsadenizin geçersiz kılınmasına ve hudut dışarı edilmenize yol açabilir.

Bugüne kadar sahip olduğum oturma müsadesi ne olacak?

1 Ocak 2005 tarihinden önce almış olduğunuz oturma müsadesi, yeni yasanın yürülüğe girmesiyle birlikte otomatikman ve sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan yeni yasada anılan, yeni hükümlere geçerler. Kısaca, pasaportunuz üzerindeki eski yasaya göre verilen oturma müsadeniz üzerinde yeni etiket yapıştırtmanız veya yeniden tescil ettirmeniz gerekmiyor.

Eski yasaya göre alınmış olan hangi Oturma Müsadesi türleri yeni yasanın „Süreli Oturma Müsadesi“ kapsamına, hangileri yeni yasanın „Yerleşim Hakkı“ kapsamına girerler?

1 Ocak 2005 tarihinden önce alınmış olan tüm „Süresiz Oturma Müsadeleri“ (Unbefristete Aufenthaltserlaubnis) ile „Oturma Hakları“ (Aufenthaltsberechtigung) yeni yasanın „Yerleşim Hakkı“ (Niederlassungserlaubnis) hükümlerine göre kabul görürler ve bunlarda herhangi bir sınır ve süre yoktur.

Eski yasaya göre daha önce verilmiş olan bu iki müsade türünün dışına kalan diğer tüm Oturma Müsadeleri veya Müsadeye Müsade şeklinde verilen Oturma Müsadelerinin (befristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung und Aufenthaltsbefugnis) içeriklerine uygun şerhlerle yeni yasada „Süreli Oturma Müsadesi“ olarak kabul edilirler. Örneğin, çalışmaya müsade eden süreli oturma müsadesi, yüksek tahsile olanak veren süreli oturma müsadesi, aile birleşimine olanak veren süreli oturma müsadesi veya insani nedenlerle verilen süreli oturma müsadesi gibi.

1 Ocak 2005 tarihinden önce süresiz oturma müsadesi veya oturma hakkına başvurdum. Bu dilekçeme henüz cevap gelmedi. Dilekçeme cevap eski yasaya göre mi yoksa yeni yasaya göremi verilecek.?

31 Aralık 2004 tarihine kadar yapılan müracaatların tümünde, karar 1 Ocak 2005 sonrasına sarksa dahi, eski yasa hükümlerine uygun ön şartların yerine gelmesi halinde, yeni yasa hükümlerindeki „Yerleşim Hakkı“ verilir. Kısaca, aranan şartlarda eski yasa hükümleri uygulanır, müsade yeni yasa hükümlerine göre verilir.

1 Ocak 2005 tarihinden sonra Yerleşim Hakkı başvurusunda bulunmam halinde yeni yasada geçerli olan daha zor şartları mı yerine getirmek zorundayım?

W1 Ocak 2005 tarihinden önce „Aufenthaltserlaubnis“ diye bilinen süreli oturma müsadesine veya „Aufenthaltsbefugnis“ diye bilinen Oturma salahiyetine sahip idiyseniz, eski yasada „unbefristete Aufenthaltserlaubnis“ diye adlandırılan süresiz oturma müsadesi için aranan ön şartları yerine getirmeniz halinde, yeni yasa hükümlerine göre „Niederlassungserlaubnis“ diye adlandırılan yerleşim hakkını alırsınız.

Kısaca, eski yasa hükümlerinin gerektirdiği kadar Almanca bilmeniz yeterlidir. Yeni yasanın aradığı entegrasyon kursu düzeyindeki toplumsal bilgiler ile almanca bilme şartları ile yine yeni yasada aranan asgari 60 ay yasal emeklilik sigortasına aidat ödemiş olma şartı aranmaz.


Konu: Çalışma Müsadesi

Çalışma Müsadesi ile ilgili değişiklikler nelerdir?

Eski yasadaki çalışmak için ayrı, ikamet için ayrı müsade talep etme ve verme hükümleri, yeni yasada yürürlükten kaldırılmıştır. Yani oturma müsadesi için yabancılar dairesine (Auslaenderbehörde), çalışma müsadesi için İş ve İşçi Bulma Kurumuna (eski ismiyle Arbeitsamt) gitmek zorunluluğu artık yoktur. Oturma Müsadesi için yabacılar dairesine (Auslaenderbehörde) gittiğinizde, yabancılar dairesi, iş ve işçi bulma (eski ismiyle Arbeitsamt) kurumuyla kendi bünyesinde temas kurar ve oturma müsadesi üzerine çalışma müsadesi verir. "one stop government" diye adlandırılan bu tür uygulama yenidir ve eski uygulamanın aksine daha büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

2005 senesinde yeni ismiyle „Arbeitsagentur“ diye adlandırılan (eski ismiyle Arbeitsamt) İş ve İşçi Bulma Kurumuna gitmelimiyim?

Hayır. Sadece yasa değiştiği için Arbeitsagentur’a gitmek zorunda değilsiniz. Daha önce Arbeitsagentur ile bir randevu yapılmışsa bu randevuya haliyle gitmek zorundasınız.

Yeni yasaya göre, mevcut bir oturma müsadem varsa, bu aynı zamanda çalışabileceğim anlamına mı gelir?

Hayır. Ancak oturma müsadesi üzerinde çalışabilmenize müsade edildiği açıkça anılarak (örneğin: "Erwerbstätigkeit gestattet"). belirtilmişse, bu oturma müsadesi ile çalışılabileceği anlamına gelir. Aksi halde oturma müsadesi üzerinde böyle bir hüküm yoksa, o oturma müsadesi ile çalışılamaz. Yerleşim Hakkı ise, kendi başına ve otomatikman çalışma hakkını da beraberinde getirir. Yerleşim hakkı özel pulunda çalışılabileceği zaten kendiliğinden anılmaktadır.

Benim yeni yasa çıkmadan önce verilmiş bir çalışma müsadem var. Bu çalışma müsadesi ile çalışmaya devam edebilirmiyim?

Evet, çalışmaya devam edebilirsiniz.. Eğer daha önce verilmiş çalışma müsadenizin zamanı dolacak olursa veya çalışma müsadesi üzerinde anılan iş yerinizi değiştirecek olursanız, eskiden olduğu gibi artık Abeitsagentur’a (eski ismiyle Arbeitsamt) gitmek zorunda değilsiniz, artık çalışma mü+sadesinin uzatılması veya değiştirilmesi için Yabancılar Dairesine gitmeniz gerekiyor. Yabancılar dairesi kendi imkanlarıyla, Arbeitsagentur ile ilişkiye geçerek, yeni çalışma müsadesinin verlilp verilmeyeceğine veya uzatılıp uzatılmayacağına karar verecektir.

Benim şart ve zaman içermeyen bir çalışma müsadem var. Durum nedir?

Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi, istediğiniz her işyerinde çalışabilirsiniz.

Benim „Green-Card“ ım var. Ne yapmalıyım?

Daha önce verilmiş olan Oturma müsadesi geçerliliğini korumaya devam eder ve üzerinde anılan tarihe kadar da geçerli kalır. Eğer yasal ön şartlar yerine getiriliyorsa, eski oturma müsadesi bitmeden önce Yabacılar Dairesine uzatılması veya Yerleşim Hakkı verilmesi için yeniden başvurulur.

Konu: İşçi Göçü

Hangi yabancılar çalışma amacıyla Almanya’ya gelebilirler?

Kalifiye olmayan veya ihtisas dalı bulunmayan çalışanlar için daha önce geçerli olan, Almanya’ya çalışma için gelme yasağı, bundan böylede geçerlidir. İhtisas sahibi kalifiye içinde aynı şartlar eskiden olduğu gibi geçerliliğini korur. Sadece her olaya özelinde, Almanya’da ki toplum menfaatine de katkısı olduğu tespit edilirse ve sadece bu kişiye ait olmak üzere ihtisas alanı olan dal düşünülerek, Almanya’ya çalışmak üzere gelmesine müsade edilebilir ve kendisine çalışma müsadesi verilebilir.

Aynen geçmişte olduğu gibi yeni yasada da, eğer istenilen iş dalı için bir Alman veya Alman’a eş değerde bir yabancı işçi yoksa, ancak bu taktirde çalışma müsadesi verilebilir ilkesi halen geçerlidir. Bu nedenle, çalışmak isteyen kişi önce kendisi bir işyeri bulur. İşyeri durumu Arbeitsagentur’a bildirir. Arbeitsagentur, çalışma müsadesini, ancak öncelikli çalışma hakkına sahip bir başka işçi bulamazsa verebilir. Bu durum sadece yüksek ihtisas görmüş elemanlar için, örneğin bilim adamları ile özel ihtisas tahsili görmüş elemanlar için geçerli değildir. Çalışma Müsadeleri Yönetmeliği ihtisas alanını, örneğin sporcularda olduğu gibi, kendi içinde düzenler ve olaya özel karara verebilir.

Yüksek ihtisas alanına dahil olup olmadığımın tespiti nasıl yapılır ve bu durumda oturma statümün şartları nedir?

Yüksek ihtisas sahibi olarak sadece, özel ihtisas dalı olan, bilim adamları, öğretim personeli, yine çok özel bilgilere sahip nadir ihtisas alanlarında eğitim görmüş bilim dallarında çalışanlar ile bu tür dallarda tecrübeli çalışanlar kastedilmektedir. İhtisas alanı sahibi kimselerin tespitinde, kendilerine ödenecek maaş, ihtisas alanının öneminde tayin edicidir. Günümüzde bu meblağ senelik asgari 83.000 € olarak tespit edilmiştir. Yüksek ihtisas sahiplerine verilecek oturma müsadesi daha ilk andan itibaren „Yerleşim Hakkı“ şeklinde olabilir. Kendileriyle birlikte gelen veya daha sonra yanlarına gelecek aile fertleri çalışma yasağı kapsamına alınmazlar ve çalışma hakkına sahip olurlar.

Kim İş adamı olarak Almanya’ya gelebilir?

Alman Yabancılar Yasası, tarihinde ilk defa iş adamlarının Almanya’ya gelerek, yerleşmelerine olanak vermektedir. Önşart olarak, Almanya’nın yüksek düzeyde özel ekonomik çıkarlarının, bölgesel ihtiyacın, Almanya’ya yüksek ticari katkılarının olması ve sermayesinin garanti edilmiş olması aranır. Eğer, getirilen sermaye asgari 1 Milyon Euro ise ve asgari 10 işyeri istihdamı sağlanıyorsa, aranan ön şartlar yerine getirilmiş addedilir. Konuya özel ve daha fazla bilgi, Almanya’nın dış temsilciliklerinden temin edilebilir.

Her çalışma alanı için Federal Çalışma Dairesinden (Bundesagentur für Arbeit) müsade alma şartı varmıdır ve gerekli faaliyet müsadesi başvurusuna nerede başvurabilirim?

Çalışma yönetmeliğinde, oturma müsadeleri üzerinde faaliyet müsadesi belirtilmesi gerekmeyen iş alanları teferruatıyla anılmaktadır. Eğer faaliyet alanınızda çalışma müsadesi alınması gerekliliği varsa, bu müsade için sizin kendinizin başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Vize veya oturma müsadesi için, Almanya dışındaki bir diplomatik Alman yetkili dairesine veya Almanya içinde yabancılar dairesine yaptığınız başvuruya karar aşamasında, Federal Çalışma Dairesi (Bundesagentur für Arbeit) kendiliğinden karara etken muhatap olarak alınır.

Avrupa Birliğine yeni giren ülke vatandaşlarının çalışma koşulları nedir?

Kalifiye işçilerde, önceliklilik ilkesi geçerlidir. Eğer o dalda bir Alman veya Alman’a eş değerde bir başka işsiz yoksa, çalışma müsadesi verilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, Avrupa Birliğine yeni üye ülke vatandaşları diğer üçüncü ülkelerin vatandaşlarından (Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşlarından) önce nazari itibare alınırlar.

Özel bir ihtisas alanım olmadan veya kalifiye bir işçi değilsem, buna rağmen çalışmak üzere Almanya’ya gelebilirmiyim?

Kesinlikle hayır. Daha önce geçerli olan, özel ihtisas alanı olmayan veya kalifiye işçi statüsüne girmeyen işçiler için alman iş piyasasına gir yasağı bundan böylede devam etmektedir. Çalışma Yönetmeliğinde, hangi iş dalında, özel ihtisas alanı veya kalifiye işçi olma şartının nadiren de olsa aranmıyacağı teferruatıyla anılmaktadır.

Konu: Tahsil

Yeni Göçmenler Yasasında, yüksek tahsil görenlere getirilen çalışma şartları nelerdir?

Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenimlerine devam ettikleri zaman içerisinde toplam 90 tam güne veya toplam 180 yarım güne kadar çalışabilme olanağına sahiptirler. Bu kuraldan hariç, tahsil görülen alana mahsus olmak üzere sınırsız yan iş mahiyetinde çalışabilme imkanı vardır. Yeni yasaya göre, öğrenimin bitmesinden sonra da, Almanya’da kendine bir iş alanı bulabilmesine olanak vermek amacıyla asgari bir seneye kadar oturma müsadesi verilebilir. Çalışılması istenilen alanın öğrenim görülen dal ile aynı olmak zorunluluğu vardır.

Konu: Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları

Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı oılmam sıfatıyla, yeni İkamet Yasası benim için de geçerli mi?

Yeni ikamet yasası, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olan kişiler için uygulanmaz. Anılan kapsam içerisine giren yabancı uyruklu kişiler için, Avrupa Birliği ülkesi serbest dolaşım yasası ve yönetmelikleri geçerlidir. Avrupa Birliği Serbest Dolaşım Yasası ve Yönetmelikleri bazı nadir koşullarda, Yeni ikamet yasasının uygulanabileceğine de işaret etmektedir. Örnek verecek olursak, eğer yeni Yabancılar İkamet Yasası, konuya muhatap yabancı uyrukluya Avrupa Birliği Serbest Dolaşım Yasa ve Yönetmeliklerinden daha fazla çıkar ve menfaat sağlıyorsa, Serbest Dolaşım Yasası konuya özelinde uygulanamaz ise veya yeni Yabancılar İkamet Yasa ve Yönetmeliklerinde konuya muhatap Avrupa Birliği üyesi vatandaşına uygulanması gerektiği şartını getirmiyorsa.

Hangi Avrupa Birliği ülke vatandaşları serbest dolaşım olanağına sahiptirler?

Avrupa Birliği Serbest Dolaşım Yönbetmelik ve Antlaşmaları, hangi Avrupa Birliği ülkelerinin, hangi şartlarda serbest dolaşım hakkına sahip olduklarını saptar: Çşçi statüsünde olanlar, ruhsatlı serbest işyeri sahipleri, hizmet sektöründe çalışanlar, hizmet sektöründen destek alanlar, yerleşim hakkına sahip olanlar, çalışmayan emekliler, öğrenciler v.s ile bunların aile fertleri. Çalışmayan (emekliler, öğrenciler gibi) birlik üyesi ülkeler vatandaşları için bazı özel koşullar geçerlidir. Bu kişiler, hastalık sigortaları varsa, Almanya’da ikamet ettikleri sürece kendilerinin ve aile fertlerinin geçimlerinin sağlanması için mali olanaklara sahipseler bu haktan faydalanabilirler. Mali olanakların yeterliliği düşünülürken, kişi ve ailesinin sosyal yardım talebinde bulunamayacağı bir geçim indeksi ölçü alınır.

Serbest dolaşım hakkına sahip bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı aile ferdi olarak nelere dikkat etmem gerekir?

Serbest dolaşım hakkına sahip bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı aile ferdi olarak bundan böyle de Almanya’ya gelme ve Almanya’da ikamet etme hakkına sahipsiniz. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Avrupa Birliği için serbest dolaşım ve ikamet hakkına sahip olduğunuz belge halen geçerlidir.

Serbest dolaşım hakkına sahip Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarının 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yeni bir EU-İkamet İzin Belgesine ihtiyaçları var mı?

Hayır. Serbest dolaşım hakkına sahip Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarının yeni bir ikamet izin belgesine ihtiyaç ve gerekleri yok. Bu hakka sahip şahıslar, aynı bir Almanya vatandaşından da beklendiği gibi, yaşamaya ve ikamet etmeye karar verdiği Federal Eyalet için geçerli olan ikamet kayıt dairesine ikamet kaydı yaptırması gerekmektedir. İkamet dairesi kendisinden sadece, ikamet kaydı sebebini öğrenmek isteyecektir. İkamet kayıt dairesi bu bilgileri, ilgili yabancılar dairesine bildirir. Kişi ilgili yabancılar dairesinden otomatikman gönderilen bir oturma müsadesi alır.

Serbest dolaşım hakkına sahip bir Avrupa Birliği ülkesi aile ferdi olan fakat kendisi serbest dolaşım hakkına sahip bir ülkenin vatandaşı olmayan şahısların EU-İkamet Müsadesine ihtiyaçları varmıdır?

Evet. Bu tür bir oturma müsadesine kendinizin başvurmanıza gerek yok. Almanya için gerekli ikamet müsadesi kendiliğinden verilir.

Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları hangi şartlar altında sürekli yerleşim hakkı sahibi olabilirler?

Asgari beş senedir Almanya toprakları üzerinde resmen kalan her Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı „Sürekli Yerleşim Hakkı” alır. Serbest dolaşım hakkı varmıdır yokmudur, bu şartlara bakılmaz. Aynı hak, Avrupüa Birliği ülkesi vatandaşı olan aile fertleri ile çocukları içinde geçerlidir, eğer asgari beş senedir Almanya hudutları içerisinde yaşıyorlarsa.

Serbest dolaşım hakkına sahip Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları hudut dışarı edilebilirler veya sürülebilirler mi?

Serbest dolaşım hakkına sahip Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları ancak, toplum dützenini sarsıyorlarsa, emniyet ve savunma konusunda ve sıhhi nedenlerle tehlike teşkil ediyorlarsa hudut dışarı edilebilirler. Yeni yasa bu gibi durumlar için kişinin hudut dışarı edileceği veya sürüleceği terimini kullanmaz, serbest dolaşım hakkını yitirdiğini söyler. Bu tür bir kararın verilebilmesi için son derece sıkı bir değer yargısı uygulanır. Bu kararın alınmasına yol açan sebebin gerçekten anılan tehlikeyi yüksek düzeyde içeriyor olması ve toplumsal olan büyük tehlike arzediyor olması gerekir. Bu tehlikenin, ilgili şahsın kendisinin davranışından kaynaklanıyor olması şartı aranır. Bu karara muhatap kişi, ancak verilen kararın tüm hukuki itiraz yollarının kapanmasından sonra Almanya’yı terketmeye çağrılabilir. Eğer kendisi Almanya’yı terketmez ise bu taktirde devlet eliyle sürülür.

Konu: Tahammül (Duldung)

Tahammül olarak adlandırdığımız Duldung sahibi olanların Tahammül Müsadeleri ne olacak?

Tahammül Müsadesi (Duldung) süresi bitene kadar hiç bir şey değişmiyor.

Tahammül Müsadem (Duldung) ne zaman normal oturma müsadesine dönüştürülebilir?


Yeni İkamet Yasası ile, bir kar topu gibi büyüyen ve devamlı yenilenmek zorunda olunan tahammül müsadesi (Duldung) uygulaması kökten değiştirilmektedir. Eğer, geldiğiniz ülkede Avrupa İnsan Haklarına uymayan, işkenceye maaruz kalacağınız veya ölüm tehlikesinde bulunduğunuzla ilgili verilere dayanılarak size tahammül edilerek kalma müsadesi (Duldung) verildiyse, bu taktirde Yabancılar Dairesi kendi karar yetkisine dayanarak bu Tahammül Müsadesini (Duldung) normal Oturma Müsadesinle değiştirebilir. Oturma müsadesi, üçüncü bir başka ülkeye seyahat edilmeyeceği şerhi içerir ayrıca kişinin toplum yaşam ve düzenini tehlikeye atmıyacağı şartını içerir. Eğer tahammül müsadesi süresi içerisinde yüz kızartıcı bir suç nedeniyle hüküm giyilmişse veya Federal Almanya ve düzeni için bir tehlike teşkil ediyorsa tahammül müsadesi (Duldung) oturma müsadesine (Aufenthaltserlaubnis) dönüştürülmez.

Eğer kişi içerisinde bulunulan koşullar ve hukuki nedenlerden dolayı asgari 18 aydır hudut dışarı edilememekte ise Oturma Müsadesi (Aufenthaltserlaubnıs) verilebilmesi mümkündür. Bu durumda sadece siz kendiniz isteseniz dahi gidemiyor olmanız ve kabul edilir bir zaman içerisinde de hukuki veya herhangi başka nedenlerden dolayı Almanya’yı terketmenizin beklenemez olması ön koşulu yeterlidir.

Oturma Müsadesi vermek kesinlikle mümkün değildir, eğer kişinin kimlik tespiti sırasında, kimliğini, sahip olduğu vatandaşlığı, geldiği ülkeyi ve/veya milliyetini belirleyen yanlış bilgiler vermişse veya bilerek gizlediyse. Oturma Müsadesi alma şansınız yoktur, eğer sadece kimlik belgeleriniz kaybettiğiniz ve yeni bir pasaport veya pasaport yerine geçecek bir belgeyi, gayret göstererek yeniden elde etmek için herhangi bir çalışma yapmamışsanız.

Ne zaman Oturma Müsadesine başvuruda bulunmalıyım?

Size Oturma Müsadesi verilmesi için her zaman başvurabilirsiniz. Fakat, Tahammül (Duldung) süresinin bitmesinden kısa süre önce Oturma Müsadesi başvurusunda bulunmanız da yeterlidir.

Bir Tahammül Müsadem (Duldung) ile bir de çalışma müsadem (Arbeitserlaubnis) var. Çalışmaya devam edebilirmiyim?

Evet. Çalışma Müsadenizin süresi bitene kadar çalışmaya devam edebilirsiniz.

Tahammül Müsadesi (Duldung) ile ileride çalışma müsadesi (Arbeitserlaubnis) alabilirmiyim?

Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu (Bundesagentur für Arbeit) çalışmanıza izin verilmesine onay verecek olursa evet. Federal İş ve İşçi Bulma Kurumunun size bir çalışma müsadesi verebilmesinin ön şartı, çalışmak istediğiniz alanda, Alman ve öncelikli haklara sahip başka ülkelerin vatandaşlarından işsiz bulunmamasıdır. Ayrıca çalışma müsadesi başvurusunda bulunduğunuz tarihte asgari bir senedir müsadeli olarak Federal Almanya’da yaşıyor olmanız şartı aranır. Eğer sadece para kazanmak üzere ekonomik nedenlerle Federal Almanya’ya gelerek iltica başvurusunda bulunmuşsanız ve bu durum ispat edilmiş olmasına rağmen her hangi bir nedenle Almanya’yı terketmeye zorlanamıyorsanız, bu taktirde de çalışma müsadesi alamazsınız

Eğer uzun süredir tahammül müsadesi (Duldung) ile Federal Almanya’da yaşıyorsam ve şimdi bir oturma müsadesi alırsam, çalışabilirmiyim?

Eğer asgari dört senedir müsadeli olarak Federal Almanya’da yaşıyorsanız ve şimdi oturma müsadesi alacak olursanız iş ve işçi bulma kurumunun müsade etmesi halinde çalışma olanağına erişebilirsiniz. Bu durumda, çalışmak istediğiniz alanda, işsiz bir Alman veya öncelikli çalışma müsadesi alabilecek başka bir yabancı işsiz varmıdır koşuluna bakılmaz.

Konu: İnsani (Human) nedenlerden ikamet olanakları

Almanya’da normal yollardan oturma müsadesi alabilme olanağım olmamasına rağmen, özel durumlar gözönünde bulundurularak bir ayrıcalık tanınabilir mi?

Özel katı olaylar olabileceği düşünülerek yeni göçmenlik yasasında, Federal Eyalet Hükümetlerine, bu tür olaylara özgü müdahale edebilmek için özel komisyonlar kurularak müdahale ve yardım edilmesi kararlaştırılmıştır. Eyaletlerdeki bu komisyonlar olayları tek tek ele alarak ve muhataplarını dinledikten sonra Oturma Müsadesi verilmesi tavsiyesinde bulunabilir. Bu tavsiye, göçmelik yasasına göre oturma müsadesi verilebilme olanağı olmasa dahi konuya özel durumda ayrıcalık tanınması şeklinde olur. Anılan müdahalenin yapılabilmesinin ön şartlarından biri, komisyona başvurulmadan önce tüm yasal yolların denenmiş, hiçbirinin fayda etmemiş ve konuya muhatap kişinin yasal olarak artık Almanya’yı terketmesinden başka çıkar yolunun kalmamış olmasıdır. Ayrıca, tüm bu koşullara rağmen insani (human) nedenlerden kişinin hudut dışarı edilmemesi gerekmiş olması şarttır. Eğer konuya muhatap kişi, yüz kızartıcı suç işlemekten dolayı mahkum olmuş ise insani, human bu yolla kendisine yardım olanağıda kalmamıştır. Ayrıca komisyon önerisine karşın, yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geliri olması ve kendisinin geçimini sağlayacak bir başka kişiden taahütname de istenebilir.

Benim yaşadığım eyalette böyle bir komisyonun olup olmadığını veya varsa işlemlerin nasıl yürütüleceğini nereden öğrenebilirim?

Yasa sadece bu tür komisyonların kurulmasını eyaletlere tavsiye etmektedir. Kurulup kurulmayacağıyla veya işlemlerin nasıl yürüyeceğine ancak her eyalet kendisi karar verebilir. Göçmenlik yasasındaki eyaletler düzeyinde kurulmasını tavsiye ettiği bu komisyonlar yasal hak değillerdir. Yani sizin olayınızın da böyle bir komisyon tarafından incelenecektir ve de sorununuz çözülecektir diye bir yasal hakkınız yoktur. Komisyon, Almanya’da kalacağınıza karar veremez, böyle bir yetkisi de yoktur. Komisyon varsa, olayınızı inceler ve yardım edilmesi sonucuna varacak olursa, komisyonun bu karar ve tavsiyesi sadece, ayni isminde olduğu gibi bir tavsiyedir, öneridir. Sonuçta asıl kararı verme hakkı yasal olarak Eyalet Hükümetinin ilgili dairesine aittir.

Konu: Aile birleşimi

Çocuklarımı Almanya’ya yanıma getirebilir miyim?

Oturma Müsadeleri ve/veya Yerleşme Hakkı olan anne ve babanın yanına 16 yaşını tamamlamamış çocuklarının her zaman gelme hakları vardır.

Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış çocukların da gelebilme olanakları vardır.

     * Eğer çocuk Almanca biliyorsa.
     * Çocuğun Almanya’da ki yaşama intibak sağlaması mümkün görülüyorsa.

Bu iki ön şart aranmaz, eğer;

     * Anne veya babası veya velayetinin bulunduğu ebeveyn sayılan kişilerin Almanya’da yasal    oturma
        oturma müsadesi veya yerleşim hakkı almış, kararı olumlu sonuçlanmış ilticası kabul
        edilmiş kişiler arasındaysalar.

                    veya

     * her iki ebeveyni veya velayeti kendisinde bulunan ebeveynin Almanya’da bir Oturma  
        Müsadesi veya Yerleşim Hakkı varsa.

Özel belirtilen bu durumlarda, henüz 18 yaşını tamamlamamış olan bekar çocukların Almanya’ya gelmelerinde başka şartlar aranmaz..

Çocuğum 16 yaşını bitirmiş, fakat 18 yaşını doldurmamış ise, 18 yaşuını doldurmamış çocuklar için aranan ön şartlarda yerine getirilmemişse, Almanya’ya gelebilmesi için hiçbir olanak kalmamı demek mi dir?

Bu yaştaki çocuklarınızın eski yabancılar yasasına göre Almanya’ya gelmesine olanak veren bir yol daha vardır:

* Eğer ebeveynlerin 1 Ocak 2005 tarihinden önce Almanya’da resmen verilmiş bir oturma
   müsadeleri var idiyse

          ve

* çocuğun doğumu da 1 Ocak 2005 tarihinden önce ise.

Aile fertlerim Almanya’da çalışabilirler mi?

Almanya’ya Aile Birleşimi çerçevesi içerisinde gelen aile fertleri, Almanya’ya yanlarına geldikleri aile fertlerinin aynı haklarına sahiptirler. İş ve İşçi Bulma Kurumu (Bundeagentur) olayı yasal engeller olup olmadığı konusunda araştırır ve çalışma müsadesi isteyen aile ferdine çalışma müsadesi verilip verilmeyeceğine karar verir.

Konu: Entegrasyon (Kaynaşma)

Entegrasyon kursuna gidebilme hakkım var mı?

Her kim Ocak 2005 tarihinden sonra;

* Ikamet yasasının (Aufenthaltsgesetz) 18. maddesine göre Almanya’ya çalışmak veya iş   
   kurmaküzere gelmişse
* Her kim Almanya’ya Aile birleşimi çerçevesinde gelmişse.
* Cenevre sözleşmesine göre Almanya’ya sığınmış veya iltica etmişse.
* Her kim, yüksek eyalet makamlarının müsadesi dahilinde İkamet Yasasının
   (Aufenthaltsgesetz) 23.maddesi 2.fıkrasına göre insani (human) nedenlerden Almanya’ya
   kabul edilmişse,

Entegrasyon Kursuna gitme hakkına sahiptir.

Almanca bilmeyenler bu kurslara gitmek zorunluluğundadırlar.

Bir kimsenin entegrasyon kursuna gitmek hakkına mı yoksa gitme zorunluluğuna mı tabi tutulacağına Yabancılar Dairesi karar verir.

Eğer 1 Ocak 2005 tarihinden önce Almanya’ya gelmişseniz entegrasyon kursuna katılma hakkınız yoktur. Ancak, bu kişiler ilgili daireye dilekçeyle kurslara katılmak istediklerini bildirme hakkına sahiptirler. Başvuıru dilekçesi örneğini bağlı olduğunuz yabancılar dairesinden alabilirsiniz. Yabacılar Dairesi, kendi karar yetkisine dayanarak kimin kursa katılma zorunluluğunda olduğuna kendisi karar verir.

1 Ocak 2005 tarihinden önce Almanya’ya gelmiş olanlarda;

* Yabancılar Dairesi, entegrasyon kursuna katılma zorunluluğu getiriyorsa,
* Sosyal Yasanın II.sine bağlı olarak kkişiye sosyal yardımda bulunuluyor ve yardımı yapan
   sosyal daire kursa katılmanın gerekliliğini dile getirdiyse,
* kişinin entegrasyonunda özel gerek görülüyorsa,

                                    bu kişilere Entegrasyon Kursuna katılma şartı getirilir.

Entegrasyon Kursunu nerede yapabilirim?

Bağlı olduğunuz Yabancılar Dairesinden ikamet ettiğiniz bölgeye en uygun, gidebileceğiniz entegrasyon kurslarının listesini temin edebilirsiniz.

 

Kurslara katılmazsam ne olur?

Entegrasyon kursuna katılma şartı konulmuş kişiler bu kurslara katılmayacak olurlarsa veya kursa katılır yarıda bırakırlarsa, oturma müsadelerinin uzatılmasında zorlukla karşılaşacaklarını iyi bilmelidirler. Bu şarta uymayanlar eğer sosyal yardım alıyorsa, aldıkları yardımın % 10 gibi kesintiye uğrayacağını ve günü geldiğinde Alman Vatandaşlığına başvuracak olurlarsa, bu sürelerin, yasal bekleme sürelerinden düşüleceğini bilmelidir.Ayrıca Yerleşim Hakkını (Niederlassungserlaubnıs) alabilmenin en birincil koşulları almancayı iyi bilmek ve Almanya, yaşamı, sistemi ile karşılıklı hak görev ilişkilerini iyi bilmektir.

Avrupa Birliği ülkelerinden birinin vatandaşı olarak Entegrasyon Kurlarına katılabilirmiyim?

Kurs ücretlerinin tümünü kendiniz ödeyecek olursanız ve kurslarda da boş yer varsa katılmanıza bir engel yoktur.

Konu: Genel Konular

1 Ocak 2005 tarihinden sonra Göçmenler yasasında daha başka özellikle dikkat etmem gereken başka konular var mı?

İkamet Yasasında (Aufenthaltsgesetz) değişikliklerle, eski uygulamalarda kimi yerler daha kesinleştirilmiş veya yeni uygulamalara geçilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra duldung denilen tahammül müsadesi almak veya uzatmak isterseniz veya Almanya geçici pasaportu talebinde bulunursanız, daha önceki pasaport veya kimlik belgelerinizi kaybetmiş olduğunuzu beyan etmiş ve bu evrakları daha sonra bulmuşsanız, bunların hepsini,eksiksiz Yabancılar Dairesine getirmek zorundasınız. Pasaportunuz veya kimlik belgenizin süresini yitirmesi veya uzatılması gerektiği tarihi iyi belleyerek, bitme tarihinden önce sürelerinin uzatılması için gerekli başvuruları yapmak zorundasınız. Uzatma ve yenileme işlemleri hem Alman makamlarından alınan kimlik belgeleri ve yedek pasaportlar için geçerlidir hem de Almanya dışı makamlarca verilen pasaport ve kimlik belgeleri için geçerlidir. Eğer kullanmakta olduğunuz pasaportu veren makamın andığı pasaport süresi bitmekte ise veya pasaport geçerliliğini yitiriyorsa, bitmeden veya geçerliliğini yitirmeden yeterli zaman önce ya uzatmak veya yenilemek için ilgili makama mutlaka başvurmalısınız. Eğer pasaportunuz yoksa ve yenisini alamıyorsanız veya Alman makamlarınca verilen kimlik belgelerini her hangi bir nedenle başka bir makama vermek zorunda kaldıysanız, bu evrakların yerine geçecek yedek belgelere hemen başvurmalısınız. Kaybettiğiniz bir pasaportu veya kimlik belgesini tekrar bulursanız, Yabancılar Dairesini veya Almanya’nın Yurt Dışı temsilciliklerini derhal bulundudan haberdar etmek zorundasınız. Bu gereklilik, kayıp edildiğini ilgili makama bildirmediğiniz pasaport ve kimlik belgeleri için de geçerlidir.

Daha başka yasal sorularım olursa kimden bilgi alabilirim?

Eski adıyla Yabancılar Yasası, yeni adıyla Göçmenler Yasası Federal Eyaletlerin yetki ve uygulama alanındadır. Eyalet ve bölgelerinde konuya muhatap tek makam Yabancılar Dairesidir. Yasanın uygulanmasından görevli ve sorumlu bölgenizde bağlı olduğunuz Yabancılar Dairesidir. Yabancılar Dairesi, yasayı kendilerinin bağlı oldukları üst makamların verdikleri direktiflere uygun içerikte uygularlar. Anayasal nedenlerle taksimatı bu şekilde yapılmış görev alanlarını belirledikten sonra, kişisel bilgilere ihtiyacınız olursa yine bu makam resmen sizin sorunuz için de geçerli olan makamdır. Yabancılar Dairesi’de yeni yasa ve yönetmiliklerini öğrenmek ve kavramak zorundadır. Bu nedenle bazı sorunlar yaşanması mümkündür.Yukarıda sözü edilen Yabancılar Dairesi konuya resmen muhatap olan makamdır.

Özel koşul ve durumlarda, gerekli olduğu hallerde, her zaman ve her yerde olduğu gibi Avukat tutabilirsiniz veya Yabancılar konusunda uzmanlaşan „Kolay Migrantendienste-Türkdanış“ dan bilgi ve yardım isteyebilirsiniz. Gerek Avukatların gerekse Kolay Migrantendienste-Türkdanış’ın hizmetleri karşılığında ücret talep edeceğini önceden bilmenizde fayda var. Baden Württemberg Eyaletinde, geçmişte olduğu gibi konuya uzman ücretsiz danışma yapan bir yardım kuruluşu artık maalesef bulunmamaktadır. Heilbronn ve Geniş Çevresinde yardım kuruluşlarından boşalan bu açığı şimdi Kolay Migrantendienste-Türkdanış doldurmaktadır. Bu sayfaların düzeni de Kolay Migrantendienste-Türkdanış tarafından vatandaşlarına armağan edilmiştir. Zamanında Devlet Yardımı almalarına rağmen böylesine kalıcı hizmet vermeyi düşünmeyen Arbeiterwohlfahrt ve benzeri yardım kuruluşlarından şimdi özel sektöre geçen bu hizmet, aramızdaki farkı ve hizmet anlayışını göstermektedir.

Göçmenlik Yasası ve bu yasaya bağlı diğer göndermeler ile yönetmelikler,
ayrıca Federal Almanya İçişleri Bakanlığının kendi açıklamaları
bu sorulara verilen cevaplara öz olarak alınmıştır.