Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Entegrasyon Menecerliği

Entegrasyon Menecement’de nedir diyenlerimiz olacaktır şimdi. Aslında toplumsal, sosyal ve hukuksal konularda entegrasyona yani toplumların kaynaşmasına yönelik sorunların aşılmasında aracılık eden, devreye girip anlaşmazlıkların özüne inerek sorunların çözümüne yol göstericilik görevini üstlenmeye, Almanya’nın yeni Yabancılar Politikasında „Entegrasyon Menecerliği“ yakıştırması yapılmaktadır. Sonuçta bugüne kadar, Sosyal Danışmanlık denilen anlayışın daha genişletilerek yeni biçim ve anlayış içerisinde hizmete sunulmasından başka bir şey değil. Şüphesiz, bu boyutta bir görev, hem sorumluluk hem de konuya öz bilgiyi gerektiriyor. Sonuçta bu görevi üstlenebilmek belirli bir ön eğitim şartı getiriyor. İşte biz bu ön eğitimin bize verdiği bilgileri aşağıdaki konularda pratiğe dönüştürüyoruz, böylece „Entegrasyon Menecerliği“ görevini yapıyoruz.

Türkdanış çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarda, aşağıda sadece küçük bir kesiti özet olarak sunulan görevleri ihtisas alanımızda görmekte olup bu görevleri hizmete sunmaktayız.

----- Göçmen sorunları

o Almanya’ya yeni gelenlere koşulları tanıtmak
o Almanya’ya yerleşmek, oturma ve çalışma müsadeleri
o Aile Birleşimi
o Vatandaşlık işlemleri ve şartları
o Türkiye’ye kesin dönüşler

----- Aile Sorunları

o Kuşaklar arası sorunlar
o Yaşlı kuşakların sorunları
o Yetiştirme sorunları
o Medeni Hukukun işleyişinden doğan aile sorunları
o Konut, imar ve benzeri yerleşim sorunları

----- Sıhhat sorunları

o Sıhhatin korunması ve tedavisi konusunda işleyen sistem
o Yasal hastalık sigortalarının hizmetleri ve görevleri
o Bakım sigortası nedir, görevleri ve haklarınız
o Kür olayı ve sonuçları

----- Genel Sosyal Sorunlar

o Her çeşit emeklilik sorunları ve yasanın işleyişinden çıkan sosyal sorunlar
o İşsizlik yardımı, işsizlik parası ve İş Kurumunun (Arbeitsagentur) hizmetleri
o Hartz IV, sosyal yardım ve kira yardımı

----- Diğer Konulardan seçmeler

o Entegrasyon
o Dil ve Lisan sorunları. Almancayı sadece okul için değil, pratik yaşam için öğrenelim..
o Komşuluk ilişkileri
o Çocuk yuvası, kreş. okul ve öğrenim eğitim sistemi
o Dernekçilik, dernekleşme, toplum çalışmaları, toplantı ve gösteriler.
o Seminerler, toplantı refakatları ve görüşmelerde konuya uzman katılım.
o Her tür yazılı ve sözlü tercüme işlemleri. Simultan dahil.
o Emlak, ev ve daire yönetimi, sene sonu hesaplamaları, kiracılar arası ödentilerin
   hesaplanması 
o Evrak takibi, dosya düzenleme ve toplaması, bürokratik işlem takibi

             v.s..

Bir avukatın yapması gereken hukuksal derinliği olan işler görev alanımıza girmez. Bu konularda tarafımıza gelen işler, konuya uzman avukatlara gönderilir. Yukarıda anılan tüm hizmetler, yabancılara veya yeni terminolojiye göre Göçmenlere özgü sorunların sosyal alanda işleyişine yönelik olup, kültürel, sosyal ve genel konulara yaklaşımdan doğan sorunlardır..