Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Almanya Vatandaşlık Yasası

Almanya Vatandaşlığından sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını yeniden almada yaşanan sorunlar.


Tarafımıza hemen hemen her gün gelen elektronik postalardan ve şahsi başvurulardan anlaşıldığı üzere, son günlerde, bazı kurum ve kişilerin konudan anlamadıkları için, vatandaşlık olayına tek taraflı bakarak sorumsuz açıklamalar yaptıkları, bu nedenle bir çok kişinin madur bırakıldıkları tespit edilmiştir.

Bu nedenle sorumluluk anlayışımızın bir ifadesi olarak, konuyu burada kısaca açmada yarar görmekteyiz. Konuya yaklaşımımız her olayda olduğu gibi genel bir yaklaşımdır ve bu anlamda izahlanılmaya çalışılmıştır. Kişiye özel durumlarda, nadir de olsa bazı ayrıcalıklar görülebilir.

Almanya vatandaşlığının alınmasından sonra yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak mümkün mü?

Öncelikle, sorunun uluslararası olması ve iki ülkenin vatandaşlık yasaları düzeyinde düşünülmesi gerektiği için, olaya iki ayrı yönden bakmak gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık yasası çifte vatandaşlığa olanak vermektedir. Almanya vatandaşlığını alan herhangi birinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık yasasına göre, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesini engelleyen bir durum yok.

Almanya Vatandaşlık yasası, çok özel durumlar haricine, çifte vatandaşlığa olanak vermiyor. Bahsi edilen özel durumlar genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hemen hemen hiç geçerli değiller. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, 2000 senesinde yürürlüğe giren Almanya Vatandaşlık yasasına göre, Almanya vatandaşlığını almalarından sonra yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmeleri mümkün değil.

Almanya Vatandaşlık yasası 2000 senesinde değişmeden önce, eski yasaya göre bu olanak vardı. Eski yasa da her ne kadar çifte vatandaşlığı kabul etmiyor olsa da, yasada ki küçük bir açık noktadan faydalanılarak çifte vatandaşlık mümkün olabiliyordu. Çünkü eski yasa, devlet eliyle Almanya vatandaşlığının kaybedilmesine olanak vermiyordu. Bu nedenle 2000 senesi öncesinde, Almanya vatandaşlığını almış olanlar, Almanya vatandaşlığını aldıktan sonra yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş iseler, bu hakları mahfuz kaldığından bu kişilerde bir sorun çıkmıyor.

Asıl sorun ve bu yazımıza sebep teşkil eden konu 2000 senesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından müsadeyle ayrılan ve Almanya vatandaşlığını alanlardır.

2000 senesinden sonra Almanya vatandaşlığını alırken, Almanya Vatandaşlık Dairesinde imzalatılan bir belge de kişi eski vatandaşlığına geri dönmeyeceğini taahüt ediyor. Aynı taahütname içerisinde, terkedilen vatandaşlığın geri alınması halinde Almanya vatandaşlığının kaybedileceği çok açık bir şekilde belirtiliyor. Bu taahütname Almanya Vatandaşlık yasası ile bütünlük içerisinde veriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti, ilgili makamları her ne kadar, kendilerinin, yeniden geri verilen Türkiye Vatandaşlığı hakkında Alman makamlarına bilgi vermiyoruz, bu nedenle sorun yok deseler de, sonuçta bu bilgi şimdilik kaydıyla doğru olsa da, gelecekte ve de pratikte doğru değil.

Almanya şu anda, Avrupa Birliği Bütünleşme Tartışma ve Anlaşmaları konusunda tam bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile pazarlık halinde. En azından Almanya Muhalefet partileri böyle bir anlaşmanın yapılması şartını dayatıyorlar. Almanya’nın isteği, yapılacak ikili bir anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından müsadeyle çıkarılanların, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almaları halinde, Alman makamlarının konu hakkında bilgilendirilmesi doğrultusunda. Türkiye böyle bir anlaşmaya imza atacak mı, bilinmiyor. Fakat, en azından Merkez Bankası faciasını ve Brüksel’de ki son tartışmalara nokta koyan, ayrıntısını burada açmayacağımız konulara bakacak olursak soruna pek olumlu yaklaşamıyoruz.

Ayrıca, tecrübelerimize dayanarak diyebiliyoruz ki, bu tür girişimlerin pratikte işleyebileceğine de kanımız yok. Sadece bir kaç küçük örnek verelim. Evlenirken veya boşanırken, aile kütüğünün çıkarılması gerektiği hallerde veya ölüm sonucu miras veraset ilamlarında ve daha bir çok belgede, Türkiye’de ki belge düzenleyen daire, kendi kayıtlarına göre düzenleme yapacağından, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişi de bu kayıtlarda sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gözükeceğinden, Alman Makamları sizin kendi getirdiğiniz belgelerle konu üzerinde bilgi sahibi olmuş olacaklardır. Sonuçta sizin kendi işlemleriniz için, kendi elinizle getirerek Almanya Makamlarına kendinizin verdiğiniz belgeler yoluyla, bir çeşit kendi kendinizi ihbar etmiş olacaksınız.

Sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Yasasına göre mümkün olan, teoride işler gibi duran çifte vatandaşlığın mümkün olduğunu söyleyen anlayış yanlıştır ve uzun vaadede ve pratikte çifte vatandaşlığı olanaklı kılmamaktadır.

Önemle üzerinde durulması gereken başka bir sorun ise, Alman vatandaşlığını aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını geri alanların, Alman vatanşlığının fesih edilmesi halinde, bu kişilerin Almanya’da ki oturma statülerinin ne olacağıdır. Burada da tahmin edebileceğiniz gibi yeni sorunlar çıkacaktır.

Aman karar vermeden önce iyi düşünün. Yoksa sonu vahim sonuçlar doğurabilir.

Alman Vatandaşlık Yasası - Türkçe
Einbürgerungsrecht – Deutsch
Alman Göçmenlik Yasası – Almanca
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli hali

Zuwanderungsgesetz – Deutsch
Gilt ab 01.Januar 2005